dfh
VÄLKOMMEN!
REGLER I SPORTPARKEN
 1. Kom ihåg hjälmlagen. (hjälmtvång för alla cyklister under 15 år)
 2. Endast plastpegs och plastpedaler på cyklarna.
 3. Tvätta cykeln innan du tar in den i betongparken.
 4. Inget klotter eller graffiti inom området - all skadegörelse polisanmäls.
 5. Du röker inte inom området.
 6. Ingen alkohol eller andra droger inom området.
 7. Skräpa inte ner.
 8. Glasflaskor, engångsgrillar och liknande får inte tas med in i området.
 9. Respektera Sportparken och varandra.


ALLMÄN INFORMATION
 1. All Åkning sker på egen risk.
 2. Kolla din försäkring.
 3. Publik och vilande åkare ska vara utanför åkytorna.
 4. Vi rekommenderar alla att använda hjälm, handledsskydd, armbågsskydd och knäskydd.
 5. Håller vi tillsammans Sportparken hel och ren är det lika medsponsorpengar att användas till priser, tävlingar, evenemang, mm.
 6. Ha kul!!


Hälsningar Extremsportföreningen och projekt Sportparken Glada Hudik


Om en olycka inträffar ring 112 eller polisen 11414 Felanmälan till de som sköter driften:
Tekniska förvaltningen
Hudiksvalls Bostäder
Glysisvallen AB
Fastighets AB Glysis
0650-190 00
hudiksvall.se
Synpunkter, förslag, info. se: sportparken.se

Se även kommunikationcentrat i parken.
Har du frågor, förslag eller bara undrar över något?
Du kan nå oss via mail eller telefon:

Projektledare
Martin Norkvist, 070 266 69 68
martin.norkvist @ polisen.se

Extremsportföreningen
Ordf. Erik Norberg, 072 558 44 77
errik_nnorberg @ hotmail.com

Kassör Magnus Karlsson, 070 307 88 47
magnus @ 720sport.se