dfh
Sportparken kommer att utveckla många goda sidor för samhället som:

Öka idrottandet
Förbättra hälsan
Stärka ungdomars självförtroende och självkänsla
Förbättra kontakten och respekten mellan generationerna
Öka tryggheten
Göra det offentliga rummet mer attraktivt
Förebygga brott
Förbättra integrationen
Skapa en ny och unik arena för unga och gamla
Korta skärmtiden
Göra kultur tillgängligt på plats
Tillgänglig för funktionsnedsatta
Skapa vi-känsla
Ungdomar kan vara ambassadörer för Glada Hudik
Locka turister
Locka privatpersoner, företag, mfl. till Sportparkens vänner
Samhällsengagemang berikar själen!!
Skapa delaktighet
"Träffas på stan" plats
Internationella kontakter
Nätverk
Placerar Glada Hudik på kartan
Forward thinking


Projektet i januari 2011:
Arbete pågår för att förbereda byggstarten som beräknas bli i början av april 2011. Etapp 1 ska innehålla: betongpark för skateboard, cykel och inlines. En "jordbana" för cykel, cykeltvätt, boulebanor, storschack, luffarschack, "lekpark" för äldre, kommunikationscenter, bänkar och bord. Samt under vintertid, kälkbacke och snowboardhopp.
Även etapp 2 är nu finansierad och den ska innehålla: belysning, konstbelysning, larmtelefon, staket, regnskydd, dricksvattenfontän, "öppen" pissoar.
Allt beräknas vara färdigbyggt under sommaren 2011!! Sponsringsmöjligheter kvarstår.
Extremsportföreningens instruktörer kommer att finnas på plats och lära barn åka och hjälpa de som redan kan att utvecklas. Ungdomar ska även lockas till andra idrotter inom Extremsportföreningens verksamhet. Reserverade tider för tjejskate.
Kulturaktiviteter: dansuppvisningar, utställningar, teater, musikunderhållning, mm i betongparken eller under regnskyddet.
Mötesplats: för barn, ungdomar, äldre, föreningar, förvaltningar, företag, polis och föräldrar.
Alkohol och drogfritt: dessutom fritt från nånannanism. I Sportparken Glada Hudik får alla vara med och alla tillåts hjälpa till, om man vill.
Design: Newline Skateparks i Vancouver, Kanada, har tillsammans med ungdomar från Hudiksvall designat betongparken som kommer att hålla världsklass i utformning och kvalitét. I övrigt kommer hela området att byggas och anläggas efter ett brottsförebyggande perspektiv och ha informell bevakning.
Utveckling: enorm potential. Plan finns för minst tre konstverk i parken där de på plats aktiva, unga som gamla, ska få ha ett tungt ord med i laget, kanske vara med och skapa. Själva verksamheteten i parken förstår ni själva kan växa hur stort som helst med tävlingar, uppvisningar, internationellt utbyte, osv.
Riskanalys: klotter och annan skadegörelse kommer att dokumenteras (fotograferas), polisanmälas och saneras mycket snabbt, inom 24 timmar. Detta av Extremsportföreningens medlemmar. Företag och privatpersoner är intresserade av att sponsra/bekosta priser, resor till tävlingar, evenemang, internationellt utbyte, ung som gammal, mm så länge man representerar ett bra projekt i en vacker, levande, spännande och nydanande miljö som Sportparken Glada Hudik är.
Fast larmtelefon kommer att finnas för att alla akut ska kunna rapportera oförutsedda händelser som sjukdomsfall och annat.
Förslag: tar vi gärna emot.

Tack för ditt intresse!!
Har du frågor, förslag eller bara undrar över något?
Du kan nå oss via mail eller telefon:

Projektledare
Martin Norkvist, 070 266 69 68
martin.norkvist @ polisen.se

Extremsportföreningen
Ordf. Erik Norberg, 072 558 44 77
errik_nnorberg @ hotmail.com

Kassör Magnus Karlsson, 070 307 88 47
magnus @ 720sport.se